torsdag den 3. november 2011

SVIN

PAVENS JØDESPERM I KEJSERENS RØVHUL

af Jens Haarup Mortensen den 31. oktober 2011 kl. 22:21
Paverne i Rom har ALDRIG adlydt Kristendommen. Kristendommen er en hørelse for hvert enkelt menneskes naturlige ret til at være, hvad det i sandhed er, nemlig født og skabt som givet af gudlivets egne forældre, der dernæst kommer til at hedde sine forældre eller ens forældre (ens far og mor). Den hørelse udvikler sig med andre ord på helt naturlig vis, når barnet bliver sørget for, får kærlig omsorg, noget at spise, lov at lege og i det hele taget føler sig tryg ved den person, det er. Og når der ikke bliver løjet overfor det med hensyn til livets almindelige, slægtsbårne sammenhæng.
*
Når man imidlertid omskærer drengebarnets lem, så kommer det, pågældende person før eller siden til indsigten, at det ikke var naturligt. Det gjorde og gør visse jøder vist stadigvæk. De fører med andre ord snabelen ind i voksenlivets historiske skriftskultur, så jødernes selvbevidsthed, bevidnelse af at være et personligt liv, der kommer af livets forældre, af et samfund, et område, aldrig kan vokse i åbenbaren, altså naturlig menneskelig forstand. De er med andre ord prisgivet ALDRIG at komme til at høre sandheden eller som man mere moderat kan sige det: DE KAN KUN HØRE-SE-SANDSE SANDHEDEN STYKKEVIS, NEMLIG PER SKRIFT-LOV-RET UDI EN UENDELIG GENTAGELSE, HVOR DE TROR, DER SKER NOGET NYT - FORDI DE JO IKKE HAR LEVET FØR - MEN HVOR SAGENS HJERTELIGE KERNE JO ALTSÅ ER, AT DE BARE HØRER DET SAMME SOM DERES TILSVARENDE AFSTUMPEDE FORÆLDRE. DE FØLER DERFOR AT DE ER I DERES GUDGIVNE RET og KENDER SANDHEDEN, FORDI ALLE ANDRE JO ER LIGEDAN. (Og er de ikke, så skal skrift-lov-og-ret-systemkultiveringen nok sørge for at de bliver det, ja altså så alle kan blive ens, uden livets egen sandhed som personligt åndsvid, stillet med et ansvarligt samfund i livets egen udvikling på jord, indenfor et landområde).
*
Det er her paven kommer ind. Romantiske kejsere, altså politisk-senat-statsministerie-styrede samfund, der ynder jødespermens afstumpede åndsvid, ja de tog lige netop ved lære af det jødiske præste-styres autoritet - og den "retfærdige" magtudøvelse (idealisme, vanrøgt). De byggede Peterskirken, så der kunne blive fred, uden dog at være klar over, hvad de dermed indførte i Europa. Nu var jødespermen, altså det afstumpede, idealistiske jødiske åndsvid, nemlig givet magten og æren i Rom. Derfor faldt kejserdømmets romantiske tradition. Indenda havde Rom imidlertid fået skabt et verdensrige, som de kaldte det ud fra den afstumpede, nu romantiske-jødiske gude-idealisme - "JEG ER GUD MED MIN JØDEPIK, MIN SPERM ER HELLIG", sagde Platon. Og det kostede joså en hel masse naturlige befolkninger indenfor det europæiske område livet. De måtte underlægge sig HERREN, hvis kommando udgik fra Rom, i sin kejserlige indoptagelse af dels jødespermen som sagt, dels også den platoniske bøssekarle-stats retfærdighedskrav (altså den græske filosofi, den akademiske tradition, som man joså sidenhen har oplært "myndigheder" og "statsministre" i henhold til).
*
Rom underlagde sig alt, hvad de kunne komme afsted med i reference til HERREN, der nu langsomt blev delt i to, nemlig henholdsvis den kejser-statslige magt og den platoniske jesus-kristus-fortælling (sidstnævnte er katolikken; homoseksualitet og pædofili). Det blev kaldt vor tidsregning og med tiden blev det derfor klart, hvilken grusom vold, der udgik fra Rom. Da Rom faldt begyndte den Romersk-katolske skolastiks helvede på jord. Kvinder, der ikke ville underlægge sig HERREN, blev brændt på bålet. Børn, der ikke adlød den romersk-katolske gudinde justitsia og hendes retslærdomme blev pryglet til der stod blod ud af røvhullet på dem. I den ånd, dog ved "andere methoden" foregår skole-kultur i Europa desværre stadigvæk. Og hvorfor mon, hvem er det, der ikke kan give slip på falsk kristendom, falsk hørelse for menneskelivets eget personlige hjerte hos barnet, den ellers så ganske naturlige livsudvikling indenfor vore respektive egne med vort modersmål. Hvem er det, der fortsætte med at universalisere kærligheden, sandheden, ærligheden, værdigheden hos mennesket udi systematisk livsfornægtelse, systematiske tvangslogiker, kapitallogisk ligevægts-guderi, EU, Demokratisk-stats-diktatur, NSDAP, Socialisme, masseforførelse, Islam og SATANS EGEN SELVRETFÆRDIGHED. Hvem er det, der er så afstumpede, hvilke institutioner står bag og hvad hedder de, hvad kalder de sig?
*
Endeligt kom reformationen. Den hjertegode tyske luther, der i første omgang blev forvildet ud i et værre selvpineri - den katolske-justitsiale tradition, som man den dag i dag stadigvæk uddanner folk i på UNIFORMITETET - skrev sine teser og gjorde op med den katolske kirkeorden og latinen. Han gjorde sit, dengang, men misforstod joså også en hel masse. Misforståelser, der er gået videre i den lutheranske stats-kirke. (Han overså staten, den oldgræske akademikerarv - SOM BØSSESVINENE I PETERSKIRKEN JO HAR LEVET I LY AF LIGE SIDEN. Den glemsel førte så til den skizzofrene to-regimente-lære). På dansk grund begyndte opgørene med latin-spermen og systemer tilsvarende. Det uheldige var imidlertid, at den danske befolkning dernæst begyndte at indoptage gammel jødesperm i deres åndsvid (Jehova, Folkekirken og deslige). Og det prosterede vi jo så også imod ved at gøre et stykke oplysende, livsudviklende arbejde på andre planer af samfundet. Både med Kirken, Kongehuset og Folketinget. Det har taget lang tid og vi er ikke færdige med at komme på fode igen ovenpå al den vanrøgt af menneskeliv, der kom syd fra og fortsat kommer syd fra.
*
Franskmændene slagtede et par århundreder efter reformationen deres eget kongehus, deres egen hjertegode slægt, i forsøget på at komme fri af det hierakiske gud-konge-og-fædrelands-system, som jo altså fortsat blev styret af den akademiserede embedsstand, derigennem, via latinlegemet, af bøssekarlene i Rom og deres uendelige trang til indrømmelse af afstumpede jødepikke. Det affødte straks en kejser; Napoleon. Og det havde stor indflydelse på Tyskland. Ja, der var i det hele taget en stor frygt i Europa og omkring de Europæiske Kongehuse, når sådan noget skete. Jøderne ønsker jo at udslette hele Europas befolkning og Paverne i Rom har som sagt og beskrevet aldrig haft forstand på kristendom i hver vort hjerte og derved forstand på en sandfærdig, ærlig samfundsudvikling omkring ytringsfrihed i oplysningstrolig forstand. Nej, for de bruger jo en plagiat-hørelse, en skriftlig indoktrineret hørelse til at vække gammel død ånd i kødet på mennesker, der ikke vil og med rette ikke vil adlyde afstumpede jødepikkes åndsvid eller latin. JødePaverne i Rom genererer med andre ord SOCIALISME, falsk bevidsthed udi alt, hvad de tidligere har rørt ved. Hos Hitler, der vokser op i kølvandet på det østrig-ungarnske kejserige, mordet på prinsen i Sarajevo og så videre, blev den falske ånds undertrykkelse af sandfærdig, ærlig, menneskelig ånd tilsidst for meget: WOLLEN SIE DAS TOTALE KRIEG råbte han i raseri over den fortsatte indoktrinering af romantisk jødesperm samt oldgræsk psykopatisering via latinlegemet, den romersk-katolske kirke, akademikerstanden, dracula og justitsias statspolitik - hvorefter han så gentog det halve af hele mareridtet. Dog med omvendt fortegn, nemlig den anden vej, i retningen af, hvor lorten kom fra. Hitler så op til vikongens nord, fordi der ikke var så meget lord, her fandtes der stadigvæk sand åbenbaren menneskeforstand, der kan fortælle Jer som sagt og afsløre for Jer, hvem der i sandhed er svin.
*
Pavens jødesperm i kejserens røvhul har med andre ord 2011 års vanrøgt af menneskelivet på Europæisk grund på samvittigheden. Og derfor vil vi, her i Europa, såvidt det er mig givet at sige så som dansker, gerne have lov til at være hver vort land, udvikle hver vort hjertevarme samfund ud fra vore respektive slægter.
*
Må vi godt det, SVIN nede i Peterskirken.
Må vi godt det, SVIN nede i Israel.
Må vi godt det slipseSVIN nede i EU-UNIVERSALISMENS-TEKNOKRATISK-DEMOKRATISKE-AKADEMISKE-STATS-DIKTATUR?
Må vi godt det SVIN PÅ UNIVERSITETERNE.
Må vi godt det STATSMINISTERIELLE SVIN i Danmarks ellers Vikongeligt Hjertetro Folketing.
Må vi godt det amerikusser, der tilsyneladende ikke har forstået, hvor Jeres romantiske storhedsvanvid kommer fra og hvorfor I joså ligeledes ikke forstår, hvorfor og hvordan I indtoptager 2011 års forstørknet jødesperm via sindssyg bibel-kultur, Stanford og GodTv fra selveste guds eget land, ik' sandt snot mellem ørerne og lort i hjertet. - Netannarrehut er inkarnationen af satan, han er al idealisme, han er hitler-stalin-mao-platon-mv. samt 2011 års fornægtelse af al sandgod livsbåren livsudvikling, ja det nærmeste man kommer på ren fortrængning. Det er flovt, synes jeg, men altså det skyldes som sagt ikke andet end at jøder er eksperter i løgnen, skrift-lov-og-ret, fordi de ingen åbenbaren sandhed som almindeligt menneske i hjertesand ret kender, følgeligt ikke kan udvikle nogetsomhelst livsrelevant på denne vor ellers herlige jord. (Jeg er ikke imod hjertegode mennesker fra Israel, omend jeg synes, at de har helveds meget lort på samvittigheden).
*
Hvorom alting er, herhjemme i Danmark, så gælder følgende Danmarks hjertegode livsudvikling som lille samfund bestående af danske slægter, der igenem 1000 år har båret oplysningens troskab i kongens hjerte, deraf etableret et FOLKETING uden af slagte vort kongehus eller for den sags skyld kræve at andre lande skal underlægge sig jøde-socialistisk romersk-katolsk akademisk-teknokratisk-demokratisk statsdiktatur.
*
Er det ok med Jer?
Er det Ok med Jer, at oprindelige danske slægters troskab står i eget personligt ansvarlige hjerte for menneskelivet på jord, først og fremmest hvor vi bor og færdes, samt at VIkongens lærdom, VORT danske samfunds livsudvikling per ånd, lov og ret, foregår i kraft af en forstandig livsbåren, livsudviklende og livgivende menneskesand oplysning?
*
FINT, GODT, TAK for indrømmelsen.
*
*
For så SKAL jeg allerhjerteligst bede de ellers ærede mennesker i mellemøstens lande om at tage deres respektive rotter ud og altså fjerne deres slim fra Danmarks foretagende. Hver og et menneske af mellemøstlig herkomst, der ikke er med barn eller gift i kærlighedens navn, med danske slægtninge, bedes forlade Danmark og tage hjem og gøre en oplysningstrolig, livsudviklende indsats i deres eget hjemland. Ikke mindst af den grund, at I underkender vor ret til fortsat at udvikle vort hjemlige liv og samfund på dansk grund, ud fra alt det oplysningstrolige arbejde som danskerne har gjort. Det har nemlig ikke kunnet indrømmes på grund af krigen, kold krig og ovennævntes massive løgne, især den akademisk-stats-politisk tradition, EU og lignende.
*
For så skal jeg allerhjerteligst bede Danmark om at melde sig helt og aldeles ud af det ROMERSK-KATOLSKE-EU-diktatur, eftersom EU-organisationen ikke anerkender Danmark som land med en oplysningstrolig befolkning. I den forbindelse skal jeg oplyse Jer om, at Danmark går til Elben. Det betyder først og fremmest, at der er kongsret i hjertet på den oprindelige befolkning, der lever på det område; friserne, sønderjyder og hvad de ellers hedder.
*
For så skal jeg allerhjerteligst bede USA om at få revet Thulebasen ned. I har med andre ord ikke noget at gøre på Grønland. Danmark og danskere står i et både kongstro og hjertevarmt tilhørsforhold til grønlændere, hvilket betyder at vi føler os ansvarlige for de fejltagelser, der også måtte være foregået. Vil I venligst tage Jeres militærånd ud af vort livsudviklende Nord. Og Tyskland, I rykker som sagt lige tilbage bag Elben.
*
FOR SÅ SKAL JEG ALLERHJERTELIGST bede HVER OG ÉN AF UDENLANDSK HERKOMST, DER IKKE ER GIFT ELLER MED BARN AF OGSÅ DANSKE SLÆGTER OM AT FORLADE DANMARK, så den ærværdige gamle danske befolkning ikke bliver etnisk udrenset af al den LØGN, som I kommer med og byder os. Vil I venligst tage Jeres LORT og forsvinde ud af DANMARK. Gør en oplysningstrolig, bæredygtig, livsudviklende indsats i eget hjemland, istedet for at komme at høste det bed, vi har sået for vore børn, vort samfund i livsudvikling ovenpå herskersvins støvletramp, romersk-katolske EU-diktater - og så lige én gang til med slim islam. UD.